Kosten

De kosten bedragen €2150,- in deze kosten zijn opgenomen het planten van de boom tesamen met de nabestaande ,het onderhoud van de boom en het bosperceel Dit houdt in dat wij gedurende de eerste jaren het benodigde water geven, snoeien, maai-werkzaamheden en het algemeen onderhoud van de locatie; kortom om alles in het werk stellen om de boom zo goed mogelijk te laten groeien. Ook vergoeden wij het recreatieschap voor het gebruik van de grond waarop de boom staat, uiteraard zijn de registratie en andere administratieve handelingen hierbij inbegrepen. 

De kosten voor de zwerfkei met gravure bedragen €250,-