Moeraseik

Latijnse Naam:
Quercus palustris 
Karakter:
De boom groeit matig snel, wordt in Nederland tot 20 m hoog en heeft een kegelvormige kroon. De horizontaal geplaatste takken hebben korte, scherpe twijgen 
Specifieke Kenmerken:
Vochtige en natte bodems, maar gedijt ook op drogere plaatsen